loga ue

Rekrutacja

DLA KOGO JEST PROJEKT ?
Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu mogą być osoby dorosłe (ukończony 18 rok życia), w sumie 276 osób w tym 71 kobiet, które uczą się, pracują lub zamieszkują na Obszarze Strategicznej Interwencji, tj. na terenie miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna. i Starachowice i zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia.
Wiek aktywności zawodowej ustalany będzie indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy osoba jest aktywna ekonomicznie (zawodowo), niezależnie od faktu czy osoba ta jest w wieku produkcyjnym czy też nie. Według GUS „osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca lub pozostająca bez zatrudnienia ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem”.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • PRACUJĄCE*
 • BEZROBOTNE
 • BIERNE ZAWODOWO
 • UCZĄCE SIĘ LUB KSZTAŁCĄCE

*osoba pracująca to taka, która zatrudniona jest na podstawie stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, osoba prowadząca działalność na własny rachunek, osoba prowadząca gospodarstwo rolne.

ZAPISZ SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ
Rekrutacja trwa od 25 marca 2019r. do wyczerpania miejsc na danych kursach. Liczba miejsc jest ograniczona.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY ZAPISAĆ SIĘ ?
Najszybszą drogą aby zapisać się na kurs, którym są Państwo zainteresowani.jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i dostarczenie go osobiście / pocztą do jednostki ZDZ realizującej kurs lub przesłanie e-mailem
Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania, wypełnienia i dostarczenia do jednostki ZDZ realizujacej projekt. Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w Projekcie, zapoznaj się również z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie i dowiedz się więcej o zasadach obowiązujących przy rekrutacji, kwalifikacji i bezpośrednio w trakcie realizacji kursów oraz obowiązkach i świadczeniach przysługujących Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu.

 

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  kliknij i pobierz formularz

 2. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE kliknij i pobierz regulamin

 3. ZAŚWIADCZENIE O NAUCE kliknij i pobierz zaświadczenie o nauce

 4. ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU kliknij i pobierz zaświadczenie o zatrudnieniu

 

NAJISTOTNIEJSZE KWESTIE ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ DO PROJEKTU:

 • Osoby zamieszkałe na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej lub Starachowic wypełniają tylko Formularz zgłoszeniowy.

 • Osoby, które nie mieszkają na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej lub Starachowic, ale pracują na terenie tych miast, wypełniają Formularz zgłoszeniowy  i dodatkowo załączają zaświadczenie o zatrudnieniu.

 • Osoby, które nie mieszkają na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej lub Starachowic, ale uczą się na terenie tych miast, wypełniają Formularz zgłoszeniowy  i dodatkowo załączają zaświadczenie o nauce.

 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkałe na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej lub Starachowic, załączają do Formularza zgłoszeniowego zaświadczenie z urzędu pracy.

 • Osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałe na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej lub Starachowic, załączają do Formularza zgłoszeniowego orzeczenie o niepełnosprawności.

ws

logo