loga ue

Nasza oferta

Możesz wybrać jeden z następujących kursów:

Liczba godzin: 

 • 160 godzin (40 godz. teorii i 120 godz. praktyki)

Ramowy program:

 • ogólne zasady żywienia i zasady żywienia dietetycznego
 • dieta podstawowa łatwo strawna
 • żywienie w chorobach przewodu pokarmowego
 • żywienie w schorzeniach nerek i dróg moczowych
 • żywienie w chorobach układu krążenia
 • żywienie ludzi z nadwagą
 • żywienie chorych leczonych chirurgicznie
 • żywienie w cukrzycy
 • żywienie w chorobach krwi
 • żywienie dzieci zdrowych i chorych
 • żywienie w chorobach wątroby i dróg żółciowych
 • żywienie w chorobach nowotworowych
 • zajęcia praktyczne

Miejsce realizacji kursu:

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Furmańska 5, tel. 41 265 37 63

Liczba godzin:

 • 132 godziny (52 godz. teorii i 80 godz. praktyki)

Ramowy program:

 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • podstawowe zagadnienia prawa pracy
 • podstawowe zagadnienia prawa podatkowego
 • kadry
 • obsługa komputerowych programów użytkowych „Symfonia-KADRY I PŁACE” oraz „PŁATNIK”

Miejsce realizacji kursu: 

Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54, tel. 41 253 04 83

Liczba godzin: 82 godziny

Kurs realizowany wg autorskiego programu nauczania Stowarzyszenia Księgowych Polskich.

Miejsce realizacji kursu: 

Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54, 41 253 04 83

Liczba godzin:

110 godzin (36 godz. teorii i 74 godz. praktyki)

Ramowy program:

 • bhp
 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • kosmetologia
 • podstawy dermatologii
 • podstawy kosmetyki i organizacja warsztatu pracy wizażysty
 • analiza kolorystyczna
 • stylizacja paznokci
 • techniki przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających

Miejsce realizacji kursu:

Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54, tel. 41 253 04 83

Liczba godzin:

134 godziny (52 godz. teorii i 82 godz. praktyki)

Ramowy program:

 • bhp
 • użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • ogólna budowa i obsługa koparkoładowarek
 • technologia robót realizowanych koparkoładowarkami
 • zajęcia praktyczne

Egzamin przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na książeczkę operatora maszyn roboczych i świadectwo potwierdzające uzyskanie uprawnień operatora maszyn.
Miejsca realizacji: Skarżysko-Kamienna, Starachowice

Miejsce realizacji kursu:

 • Skarzysko-Kamienna, ul. Metalowców 54, 41 253 04 83
 • Starachowice, ul. Kwiatkowskiego 4 (teren SSE), 41 274 36 91

Liczba godzin: 67 godzin

Ramowy program:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych
 • budowa wózków
 • czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • bhp
 • bezpieczna wymiana butli
 • zajęcia praktyczne

Egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego na zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi transportu bliskiego.

Miejsce realizacji kursu:
Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54, 41 253 04 83

Liczba godzin: 140 godzin

 • Moduł 1: PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – 80 godzin
 • Moduł 2: PRAWO JAZDY KAT. B – 60 godzin

Ramowy program (moduł 1)

 • zadania handlu i jego organizacja
 • przygotowanie procesu sprzedaży
 • psychologia komunikacji
 • organizowanie czasu pracy przedstawiciela handlowego
 • dokumenty sprzedaży
 • organizacja zaopatrzenia i zakupu towarów w jednostce handlu detalicznego
 • efektywna obsługa klienta
 • techniki sprzedaży

Kurs na prawo jazdy kat. B realizowany będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280).
Egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Miejsce realizacji kursu:

Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54, 41 253 04 83

Liczba godzin:
326 godzin (60 godz. teorii i 266 godz. praktyki)

Ramowy program:

 • przygotowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Opracowano na podstawie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: Operator obrabiarek skrawających 722307 oraz Technik mechanik 311504  

KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH w zakresie 2 kwalifikacji: K.M.19/3 i K.M.19/4.

Miejsce realizacji kursu:
Starachowice, ul. Kwiatkowskiego 4 (teren SSE), 41 274 36 91

Liczba godzin: 177 godzin

 • Moduł 1: BRUKARZ – 132 godziny
 • Moduł 2: OPERATOR ŻURAWIA PRZENOŚNEGO – 45 godzin

Ramowy program (moduł 1)

 • dokumentacja
 • tyczenie
 • materiały budowlane
 • maszyny i narzędzia
 • przygotowanie frontu pracy
 • brukowanie

Ramowy program (moduł 2)

 • wiadomości o dozorze technicznym
 • budowa żurawi
 • obsługa żurawi
 • bhp

Egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego na zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi transportu bliskiego.

Miejsce realizacji kursu:
Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54, 41 41 253 04 83

Liczba godzin: 140 godzin
Kurs realizowany będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280).

Egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Miejsca realizacji kursu:

 • Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54, tel. 41 253 04 83
 • Starachowice, ul. Kwiatkowskiego 4 (teren SSE), tel. 41 274 36 91

Liczba godzin: 190 godzin
Kurs realizowany będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280).

Egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Miejsce realizacji kursu:

Starachowice, ul. Kwiatkowskiego 4 (teren SSE), tel. 41 274 36 91

Liczba godzin: 220 gopdzin
Kurs realizowany będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280).

Egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Miejsce realizacji kursu:
Starachowice, ul. Kwiatkowskiego 4 (teren SSE), tel. 41 274 36 91

Ilość godzin: 342 godziny

Ramowy program:

 • instruktaż wstępny
 • cięcie tlenowe, plazmowe w pozycji PA
 • zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
 • urządzenie spawalnicze
 • materiały dodatkowe do spawania
 • wykonywanie złącza teowego narożnego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PA
 • oznaczanie i wymiarowanie spoin
 • metody przygotowania złączy do spawania
 • kwalifikowanie spawaczy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczna praca na hali produkcyjnej

Miejsce realizacji kursu:
Starachowice, ul. Kwiatkowskiego 4 (teren SSE), tel. 41 274 36 91

Ilość godzin: 341 godzin

Ramowy program:

 • instruktaż wstępny
 • cięcie tlenowe, plazmowe w pozycji PA
 • zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
 • urządzenie spawalnicze
 • materiały dodatkowe do spawania
 • wykonywanie złącza teowego narożnego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PA
 • oznaczanie i wymiarowanie spoin
 • metody przygotowania złączy do spawania
 • kwalifikowanie spawaczy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczna praca na hali produkcyjnej

Miejsce realizacji kursu:

Starachowice, ul. Kwiatkowskiego 4 (teren SSE), 41 274 36 91

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Każda grupa szkoleniowa składa się przeciętnie z  10,12 lub 15 Uczestników/Uczestniczek.
Kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej i trwają średnio 1 - 2 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (np. co drugi weekend) lub w systemie dziennym (od poniedziałku do piątku), czy wieczorowym.

Organizacja zajęć dostosowana będzie do możliwości Uczestników/Uczestniczek.
Okres realizacji projektu: 1.02.2019r. – 31.05.2020r.

 

ws

logo